Columbia Country Classics Volume 3:  Americana

Long Black Veil

af plötunni Columbia Country Classics Volume 3: Americana

Lefty Frizzell


Lag: D. Dill, M. Wilkin Texti: D. Dill, M. Wilkin Útgáfa: Columbia Tegund: Kántrí Isrc: USSM15901151